اینجا ...

شروع آینده موفق شغلی شماست

افزایش مهارت تخصصی کودک و نوجوان

جدیدترین دوره‌ ها

رشد شما با یادگیری آغاز می‌شود...

هنر و علم فناوری اطلاعات کودک و نوجوان

مطالب ما را در شبکه‌های اجتماعی و وبسایتمون دنبال کنید

آموزشگاه فنی حرفه ای فناوری اطلاعات نوروززاده (مرکز تخصصی کودک و نوجوان)

گروه تولید محتوای نوروززاده

مهندس زهرا نوروززاده کارشناس ارشد هوش مصنوعی، از سال 1397 شروع به آموزش فناوری اطلاعات به کودکان و نوجوانان کرده است، سپس گروه تولید محتوای نوروززاده را از سال 1400تشکیل دادن  و در سال 1401آموزشگاه فنی حرفه ای فناوری اطلاعات نوروززاده ،مرکز تخصصی آموزش فناوری اطلاعات کودک و نوجوان تاسیس شد.